Menu

Kotisivupalvelumme

Luomme yrityksellesi tai vaikkapa harrasteryhmällesi haluamasi kaltaiset kotisivut, jotka voivat olla pienimuotoinen käyntikortti tai laajempi kokonaisuus, joita voit myöhemmin halutessasi päivittää itse. Teemme myös henkilökohtaisia kotisivuja ja luomme blogeja. Huolehdimme sivujen ulkoasun luomisesta toiveidesi pohjalta. Tarvittaessa myös päivitämme kotisivujasi tai luomme niille sisältöä.

Miksi kotisivut? 

Internetin käyttö on nykymaailmassa erittäin yleistä ja jos yrityksesi haluaa pysyä ajan hermolla, ovat omat kotisivut sille lähes välttämättömyys. Ne ovat edustava ja edullinen tapa tuoda yrityksesi esiin sekä pitää se esillä. Kotisivujen kautta voit helposti kertoa asiakkaillesi palveluistasi ja tuotteistasi. Esimerkiksi suosittelijasi ovat kotisivuillasi esillä 24 tuntia vuorokaudessa, mikä helpottaa osaltaan asiakkaidesi päätöksentekoa.

Internetistä haetaan tietoa tuotteista ja palveluista sekä vertaillaan niitä. Jos sinun tuotteesi tai palvelusi eivät löydy internetistä, menetät suuren kilpailuvaltin. Internetiä voidaan pitää kustannustehokkaana tapana markkinoida yritystä sekä luoda imagoa. Omat kotisivusi ovat foorumi, joilla voit kertoa palveluistasi sekä toiminnastasi tehokkaammin kuin missään muualla. Vaikka yrityksesi olisi kiinni, ovat kotisivusi tästä huolimatta auki ja esillä. Sivujesi kautta myös jo olemassaolevien asiakkaiden on helppoa muodostaa kokonaiskuva siitä mistä yrityksesi toiminnassa on kyse. Saatat saada tätä kautta mahdollisuuden asiakassuhteiden laajentamiseen. Voit jakaa yrityksesi kotisivujen kautta tietoa tuotteistasi, ohjailla asiakkaiden ostopäätöksiä, vahvistaa yritys- ja tuotemielikuvaa, käydä kauppaa, palvella asiakkaitasi, tarjota asiakkaille mahdollisuuden keskinäiseen vuorovaikutukseen, luoda yksilöllisiä asiakassuhteita sekä ylläpitää sidosryhmäviestintää. Sähköposti on lisäksi tehokas keino markkinoinnin ja asiakaspalvelun hoidossa.

Internetin, tietotekniikan sekä sähköisen kaupankäynnin hyödyt riippuvat pitkälti siitä, minkä kokoinen yrityksesi on, mikä sen toimiala on sekä millaisia muita ominaisuuksia yritykselläsi on. Hyödyt voidaan kuitenkin jakaa yleensä karkeasti kolmeen ryhmään, jotka ovat: kustannusten alentuminen, asiakaspalvelun parantuminen sekä markkinoiden laajentuminen.

Kustannukset usein alenevat, kun esimerkiksi esitteet ja käyttöohjeet toimitetaan painatuksen ja postituksen sijaan verkon kautta. Asiakkaan tehdessä tilauksensa verkon kautta tilauksen käsittelyn vaatima työ vähenee. Automaattinen sähköinen tiedonsiirto yritykseltä toiselle vähentää virheitä sekä päällekkäisiä työvaiheita.

Kun palvelu sijaitsee verkossa, se on asiakkaan käytettävissä hänen niin halutessaan. Tämä parantaa huomattavasti asiakaspalvelua. Sähköisessä paikassa yrityksesi on myös helpompaa ylläpitää esimerkiksi tuotetietoja sekä tuotteen saatavuustietoja. Asiakastuntemusta voidaan lisätä tietokantoja hyödyntämällä, jolloin on mahdollista palvella asiakasta entistäkin yksilöllisemmin. Asiakkaalle voidaan myös antaa mahdollisuus jättää palautetta verkon kautta.

Saavutat verkossa helposti ja edullisesti uusia asiakasryhmiä sekä uusia maantieteellisiä alueita. Voit myös laajentaa tuotevalikoimaasi verkon kautta. Kotisivuillasi olevan tiedon perusteella asiakkailla on mahdollisuus valmistella ostopäätöksiään. Monet asiantuntijat ovat sitä mieltä, että verkon suurimmat mahdollisuudet ovat uusien liiketoimintamahdollisuuksien havaitseminen ja hyödyntäminen.

Varmistamme, että yrityksesi kotisivut ovat käyttäjäystävälliset, hakukoneystävälliset sekä haluttuja tuloksia tuottavat. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi asennamme sivuillesi Google Analytics Webmastersin sekä rakennamme etusivullesi tehokkaan viestin ja esittelyn. Panostamme sivustosi ulkoasuun, jotta se antaa yrityksestäsi laadukkaan ensivaikutelman. Varmistamme, että sivustollasi vierailevien on helppoa ottaa sinuun yhteyttä sekä lisäämme toimintakehoituksia. Rakennamme sivustosi niin, että se toimii nyt sekä tulevaisuudessa ja huolehdimme siitä, että sivustosi on hakukoneystävällinen. Jos myyt sivuillasi jotakin tai jos sinulla on verkkokauppa, pidämme huolta siitä, että ostaminen on helppoa. Huolehdimme sisällön selkeydestä sekä asiaankuuluvuudesta sekä siitä, että sivustosi on helposti navigoitava. Meille on tärkeää, että sivuista tulee ”sinun näköisesi”, vaikka huolehdimmekin niiden laatimisesta alusta loppuun asti! Muokkaamme sivuja sinulta saamamme palautteet pohjalta kunnes olet niihin täysin tyytyväinen. Rakennamme sivustostasi luotettavan ja päivitämme sekä tarkistamme sitä tarvittaessa. Kerromme tarkemmin näistä tärkeistä keinoista, joilla varmistamme kotisivujesi tehokkuuden, sivulla ”Laadukkaat kotisivumme”. Kannattaa lukea aiheesta lisää!